Tôi lớn lên ở New York và California, cóbằng Cử Nhân Khoa học tại Đại học Cornell ở Ithaca, NY. Nhận bằng Thạc Sĩ Y Tế Công-Đồng tại Đại Học George Washington, Washington DC. Tôi đãnhận được bằng y khoa từ Đại học Western University of Southern California và Đại học Quốc tế ở mềnNam Florida. Tunghiệpvà thực tập tại Đại học Michigan State và Đại học Cincinnati.

Tôi đã tham gia nghiên cứu trong các lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ từ năm 1991 tại Khoa nhãn củaĐại học California, Irvine. Tôi là một bác sĩ nhãn khoa được chứng nhận bởi hội đồng quản trị, tôi áp dụng kỹ thuật phẫu thuật khúc xạ mới nhất cung cấp công nghệ tiên tiến nhất cho bệnh nhântôi. Thêmvàođó, tôi đã thực hiện hơn 70.000 phẫu thuật khúc xạ. Chính mắt tôi đã được LASIK và chínhtôi đã thuật phẫu LASIK cho gia đình tôi. Tôi cam kết sẽ đem đến cho bệnh nhân của tôi những gì tốt nhất mà y học hiện đại đang cung cấp.

Board-certified with the University of California, Irvine, Department of Ophthalmology

我要資訊