"Tôi tin cậy vào uy tín vượt trội của bác sĩ giải phẫu Lin, một người quan tâm và muốn điều tốt nhất cho bệnh nhân của ông."

Irene Liza, Hoa Hậu Phu Nhân Indonesia Châu Á USA 2016

我要資訊